+30 210 82 20 700 info@tmk-law.gr

Τόμπρος Μαρκουλάκης Καρατζάς

Το γραφείο

  Η οικονομική κρίση ανέδειξε, περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη παροχής αξιόπιστων νομικών υπηρεσιών με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Προς την κατεύθυνση αυτή, δομήσαμε και στελεχώσαμε το γραφείο μας ώστε να προσφέρουμε μεγάλο εύρος συμβουλευτικών και δικαστικών υπηρεσιών στους χώρους του εμπορικού και του αστικού δικαίου, καλύπτοντας σχετικές υποθέσεις κάθε επιπέδου και βαθμού δυσκολίας, μειώνοντας στο ελάχιστο το λειτουργικό κόστος μας και προσφέροντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χρεώσεις.

1

Προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες σε επιλεγμένους τομείς, τους οποίους κατέχουμε σε βάθος.

2

Αποτελούμε μία δεμένη ολιγομελή ομάδα με συμπληρωματικές ειδικεύσεις και εκτενή επαγγελματική εμπειρία τόσο στη συμβουλευτική, όσο και στη δικαστηριακή δικηγορία.

3

Αναλύουμε τη στρατηγική μας με τρόπο κατανοητό στον πελάτη, προτείνοντας εξ αρχής σαφείς επιλογές και λύσεις, θέτοντας στόχους και ορόσημα και παρέχοντας συγκεκριμένο προϋπολογισμό.

4

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία ανταπόκριση, την άμεση επαφή και την ειλικρινή σχέση μας με τον πελάτη.

5

Τιμολογούμε τις υπηρεσίες μας με εύλογη, διαφανή και εκ των προτέρων γνωστή αμοιβή.

6

Έχουμε κτίσει σταθερές συνεργασίες με διακεκριμένους συναδέλφους σε γραφεία της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να σχηματίζουμε ευρύτερες ομάδες υψηλότατης εξειδίκευσης και επιπέδου για τις ανάγκες μίας σύνθετης υπόθεσης.

7

Συστεγαζόμαστε με το Συμβολαιογραφικό Γραφείο της Αικ. Γεροστάθη, διευκολύνοντας σημαντικά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας.

8

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα ελληνικά και σε άψογα αγγλικά και γαλλικά.

Τομείς ειδίκευσης

Έχουμε επιδιώξει και επιτύχει ένα αποδοτικό μίγμα διαφόρων ειδικεύσεων και εμπειρίας των στελεχών μας και έχουμε θεμελιώσει σταθερές συνεργασίες με νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να μπορούμε να συγκροτούμε ομάδες εργασίας οποιουδήποτε επιπέδου και κατεύθυνσης, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά καθεμίας υπόθεσης. Προσφέρουμε, έτσι, την κατάλληλη λύση, από πλευράς εμπλεκόμενων στελεχών και συνακόλουθου κόστους, για κάθε μία περίπτωση, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη σχέση κόστους – αποτελέσματος.

Εταιρικό, φορολογικό & εργατικό δίκαιο

Είμαστε εξειδικευμένοι στην σφαιρική νομική υποστήριξη της λειτουργίας εταιρειών κάθε μορφής, καλύπτοντας όλες τις σχετικές υποθέσεις της, από την καθημερινή σύννομη λειτουργία της έως τον δικαστικό χειρισμό των υποθέσεών της.

Ανάπτυξη διεθνών & εγχώριων δικτύων διανομής & δικαιόχρησης

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη νομική υποστήριξη δικτύων διανομής και δικαιόχρησης, έχοντας πελάτες – ηγέτες της αγοράς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ποτών, της ένδυσης, της υπόδυσης, των καλλυντικών, κλπ.

Δημόσιες συμβάσεις & συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα

Η υπερεικοσαετής ενασχόλησή μας με μείζονες δημόσιες συμβάσεις και έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτελεί εγγύηση αποτελεσματικής νομικής αντιμετώπισης από το γραφείο μας οποιουδήποτε σχετικού θέματος, από τον αρχικό σχεδιασμό έως και την επίλυση διαφορών.

Διαιτησία & εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών

Οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις που συνδέονται πλέον με τα τακτικά δικαστήρια, στρέφουν ολοένα και περισσότερο ιδιώτες και επιχειρήσεις σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (όπως η διαιτησία, η διαμεσολάβηση κλπ.), στις οποίες διαθέτουμε πολυετή διεθνή και εγχώρια εμπειρία.

Δίκαιο ενέργειας και μεταφορών

Έχουμε συμμετάσχει ουσιαστικά στην ανάπτυξη οδών ενεργειακής διασύνδεσης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις παραγωγές χώρες της Ασίας και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας τόσο σε καθιερωμένες όσο και σε ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρείες του ενεργειακού τομέα στην χώρα μας.

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Προσφέρουμε αξιόπιστη καθοδήγηση μέσα στον κυκεώνα των διαρκώς μεταβαλλόμενων διατάξεων περί κοινωνικής ασφάλισης ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη προστασία των σχετικών δικαιωμάτων σας.

Οικογενειακό δίκαιο

Πρώτιστο μέλημά μας είναι η μακροχρόνια ισορροπία των προσωπικών και περιουσιακών σχέσεων μετά από ένα διαζύγιο, με την επίτευξη δίκαιων και σταθερών λύσεων, συναινετικά ή μέσω διαμεσολάβησης.

Εμπράγματο δίκαιο

Ο ιδιαίτερος και αυστηρά τυπικός χαρακτήρας του Εμπραγμάτου Δικαίου απαιτεί βαθιά γνώση και εμπειρία, την οποίαν διαθέτουμε σε εξαιρετικό βαθμό.

Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Χειριζόμαστε περίπλοκες υποθέσεις και θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών εμπορικών σημάτων, καθώς και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στο δίκαιο των ΜΜΕ, το δίκαιο διαφήμισης και επικοινωνίας, καθώς και το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποινικό Δίκαιο

Στο σημερινό περιβάλλον της κρίσης, η πολύπλοκη και διαρκώς μεταβαλλόμενη ποινική νομοθεσία καθώς οι ποινικές διαστάσεις επιχειρηματικών και φορολογικών θεμάτων (πχ. οφειλών προς το Δημόσιο, πτωχεύσεων) αφορούν πλέον πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Δίκαιο Αλλοδαπών

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον πολυπληθυσμική χώρα και το γραφείο μας παρέχει συμβουλές και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ενταχθούν νόμιμα και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.

Blog

Σεμινάριο του Κ. Μαρκουλάκη σε κορυφαίο Ρωσικό Πανεπιστήμιο

Αύγουστος 2019: Ο Κων/νος Μαρκουλάκης παρέδωσε 11- ωρο σεμινάριο με θέμα "International Legal Project Management" στο θερινό πρόγραμμα ‘Future Lawyers and Economists: Essential Skills to Success’ του κορυφαίου Ρωσικού Πανεπιστημίου Immanuel Kant Baltic Federal...

Διαβάστε Περισσότερα

Παρουσίαση της Χ. Τσίγκου στην 20ή Γενική Συνέλευση του Μεσογειακού Δικτύου Ρυθμιστικών Αρχών

21-22 Νοεμβρίου 2018: Η Χάρις Τσίγκου παρουσίασε την εισήγησή της για την αποστολή της δημόσιας τηλεόρασης ("The preservation of the public interest remit") στην 20ή Γενική Συνέλευση του Μεσογειακού Δικτύου Ρυθμιστικών Αρχών (MNRA- Mediterranean Network of Regulatory...

Διαβάστε Περισσότερα

Παρουσίαση της Χ. Τσίγκου στην 19η Γενική Συνέλευση του Μεσογειακού Δικτύου Ρυθμιστικών Αρχών

16-17 Νοεμβρίου 2017: Η Χάρις Τσίγκου παρουσίασε την εισήγησή της "Ο εσωτερικός και εξωτερικός πλουραλισμός ως εγγυητής της πολυμέρειας των ΜΜΕ" ("Internal and external pluralism as a guarantor of media diversity") στη 19η Γενική Συνέλευση του Μεσογειακού Δικτύου...

Διαβάστε Περισσότερα